Kallelse till årsmöte 2022

2022-09-08 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för årets årsmöte. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet under vecka 34. Tillsammans med kallelsen delas också inbetalningskort ut för 2022. För att bli medlem kan du också se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

Allt har blivit försenat i år pga. förlängd uthyrning av Åmynnesgården till Örnsköldsviks kommun för deras förskoleverksamhet.

För dig som kanske är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.

Ordförandeklubba

Åmynnesgården kan hyras igen

Då Örnsköldsviks Kommun börjar bli färdiga med den nya skolan i Köpmanholmen, så avvecklas förskoleverksamheten på Åmynnesgården.

Så från slutet av augusti 2022 kan vi börja hyra ut Åmynnesgården igen. Föreningen kan också börja återupprätta verksamheter efter ca två års uppehåll p.g.a. avsaknad av lokal samt pandemin som ställt till det med de flesta av våra verksamheter.

Så nu blickar vi framåt och hoppas på att vi snart kan vara lika aktiv som vi var före pandemin.

För att hyra Åmynnesgården hittar ni all information här. Glöm inte att kolla vår kalender ifall det redan skulle vara upptaget.

Årsmötet 2021 skjuts upp till hösten

Vi har idag på styrelsemötet beslutat att skjuta upp årsmötet till hösten. Bl.a. pga. pågående pandemi, men också pga. att Örnsköldsviks Kommun bedriver förskola där tills skolan i Köpmanholmen är återställd. Under tiden får vi inte själva vara i lokalen och står därmed för tillfället utan lokal.

Årsmötet skulle ägt rum i början av mars, men vi tror inte en digital lösning fungerar så bra för våra medlemmar utan hoppas att vi kan ha ett fysiskt möte i höst istället.

Ordförandeklubba

Uthyrning av Åmynnesgården inställd

Tillsvidare kommer uthyrning av Åmynnesgården inte vara möjlig, då Örnsköldsviks Kommun kommer bedriva förskola där från måndag 8 februari 2021.

Det är Köpmanholmens förskola Bryggan och avdelningen Rolingen som flyttar in.

Vi ställer naturligtvis upp och hjälper Nätrabygden vid sådana här kriser med branden i Köpmanholmenskolan.

Vi hoppas att barnen och pedagogerna ska trivas i vår lokal och trots omständigheterna få en trevlig vistelse.

Uppdatering

Tiden för renovering av Köpmanholmens förskola har dragit ut lite på tiden, vilket gör att vi fortsätter att låta kommunen bedriva förskola även en bit in på 2022.

colourful plastic toys in garden
Foto av Allan Mas på Pexels.com

Insamling till marschaller jul- och nyårsafton

Marschaller Åmynnesvägen

Denna jul kommer definitivt bli annorlunda för oss alla med rådande omständigheter. För att ändå få något ljus i mörkret så vill vi försöka behålla traditionen att lysa upp Åmynnet på jul- och nyårsafton genom en insamling till marschaller.

Pga. Covid-19 vill vi inte knacka dörr utan försöker istället samla ihop pengar genom bidrag via Swish alternativt bankgiro (märk betalningen “Marschaller”).

Skänk 40 kr eller valfritt bidrag så ska vi lysa upp Åmynnet även i år.

Alla intäkter går främst till marschaller och överskottet hjälper till med driftkostnaden på Åmynnesgården.

Tack för ditt bidrag!

Swish
123 547 69 81

Bankgiro
5481 3928

Tillfällig insamling till Bäverbadet – vår badstrand i Åmynnet

Bäverbadet

Vi skulle gärna vilja kosta på vår badstrand, Bäverbadet, som håller på att växa igen. Dels skulle vi vilja köpa mer sand, så vi får en lite större strand och dels så skulle det behöva röjas lite allmänt där.

Covid-19 har slagit rätt hårt mot vår uthyrningsverksamhet så vi har begränsade intäkter just nu. Därför vänder vi oss till er medlemmar och bybor för ett litet stöd för att kunna genomföra en upprustning av Bäverbadet.

Skänk valfritt bidrag så ska vi se till att vi får en fin badstrand igen! Vi behöver bara betala för sanden och inga transporter, så vi vill gärna passa på att köpa så mycket vi bara kan. Alla intäkter från denna insamling går oavkortat till badplatsen.

Tack för ditt bidrag!

Swish
123 547 69 81

Bankgiro
5481 3928

Valborgsmässofirande 2020 inställt

Valborg 2020 inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in valborgsmässofirande 2020. Detta med anledning av smittspridningen av covid-19 och de begränsningar regeringen har infört gällande samlingar av mer än 50 personer.

Vi följer naturligtvis de lagar och regler som tas fram för att bekämpa spridningen av covid-19. Beslutet finns här: https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020162.html

Vår förhoppning är naturligtvis att detta ska få ett så snabbt slut som möjligt och inte påverka fler av de evenemang föreningen arrangerar.

Detta innebär att det inte blir någon majbrasa i år. Därför får det inte lämnas material för brasa överhuvudtaget.

Årsmöte 2020

Föreningen höll idag årsmöte. Mikael Ljung var inbjuden och godkändes som mötesordförande. Vi följde de punkter som är satta enligt våra stadgar, där bl.a. val av styrelsemedlemmar och i år ordförande gjordes. Då kassören valt att hoppa av sitt åtagande krävdes också ett extraval av kassör. Till ordförande för nästkommande två år omvaldes Peter Lundgren. Till kassör för nästkommande år (till ordinarie val av kassör) valdes Marie Bergqvist.

Ordförandeklubba

Styrelsen redovisade ett negativt resultat för 2019 men inte lika lågt som budget. Det är främst renoveringen med hjälp av Köpmanholmens Semesterstiftelse som inte kommit riktigt hela vägen. Bortsett från dessa renoveringspengar så har vi trots allt uppvisat ett bra resultat jämfört med budget. Något som står ut är att antalet medlemmar har ökat jämfört med tidigare år.

Efter redovisade verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse så godkände mötet ansvarsfrihet för styrelsen. När alla val av poster var genomförda togs en paus för fika, korv och allmänna diskussioner.

När det var avklarat fortsatte vi mötet och styrelsen redovisade sina aktiviteter för kommande år. Närmast i tid är valborg och fortsatt renovering på Åmynnesgården. Under sommaren blir det uppehåll för att sedan köra några aktiviteter under hösten också, bl.a. det uppskattade HamburgerracetHalloweendisco och Matstafetten. Även tisdagskul är tänkt att det ska komma igång igen efter renoveringarna och det är något som även årsmötet önskade.

Årsmöte 2019

Föreningen höll idag årsmöte. Mikael Ljung var inbjuden och godkändes som mötesordförande. Vi följde de punkter som är satta enligt våra stadgar, där bl.a. val av styrelsemedlemmar och i år kassör gjordes. Till kassör för nästkommande två år omvaldes Jenny Ramkrans.

Ordförandeklubba

Styrelsen redovisade ett positivt resultat för 2018 jämfört med budget. Kassören förklarade detta med att vi haft mer frekvent uthyrning av Åmynnesgården och har haft många aktiviteter. Vi har också kunnat söka mer bidrag tack vare barnverksamhet. Resultatet blir lite missvisande då vi har gått ordentligt plus med pengar från Köpmanholmens Semesterstiftelse. Dessa pengar är öronmärkta till renovering och vi är ålagda att använda dem till detta. Separat redovisning sker mot Semesterstiftelsen för att tillse att detta efterföljs. Detta innebär i sin tur att vi nästa år kommer att ha ett negativt resultat eftersom vi då förhoppningsvis gjort av med pengar i renovering. Bortsett från dessa renoveringspengar så har vi trots allt uppvisat ett högre resultat än budget.

Efter redovisade verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse så godkände mötet ansvarsfrihet för styrelsen. När alla val av poster var genomförda togs en paus för fika, korv och allmänna diskussioner.

När det var avklarat fortsatte vi mötet och styrelsen redovisade sina aktiviteter för kommande år. Närmast i tid är valborg och fortsatt renovering på Åmynnesgården. Under sommaren blir det uppehåll för att sedan köra några aktiviteter under hösten också, bl.a. det uppskattade Hamburgerracet, Halloweendisco och Matstafetten.

Tisdagskul Hösten 2018

På styrelsemötet 26 augusti 2018 beslutade vi att vi gör ett uppehåll med Tisdagskul. Detta var p.g.a. att vi koncentrerade oss på renovering av Åmynnesgården. Då köket skulle byggas om var det inte lämpligt att samtidigt hålla igång Tisdagskul.

Vi planerade att dra igång Tisdagskul under våren, men då renoveringen inte var rikitgt klar så sköt vi upp Tisdagskul ytterligare. Vi tar nya tag hösten 2019.

Även hösten 2019 bestod av renovering, den här gången med att bygga en ny entré. Det gjorde att vi avvaktar ännu längre innan vi kan köra igång igen.

Tisdagskul hösten 2018