Kallelse till årsmöte 2024

2024-03-14 kl. 19:00 Åmynnesgården

Då är det dags igen att välja styrelse till föreningen. Kallelser med föredragningslista delas ut i pappersform, till samtliga hushåll i Åmynnet under vecka 6. Tillsammans med kallelsen kommer också inbetalningskort för medlemsavgift 2024. För att bli medlem kan du också se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Det som avviker i år är att vi måste välja kassör på 1 år, vilket normalt sett inte görs, då ordförande och kassör ska väljas i en period om 2 år och samma år. Nu är det oundvikligt då vår nuvarande kassör hoppar av sitt uppdrag i förtid.

Om du önskar en fullständig kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta i så fall info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

För dig som kanske är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa, i korsningen till Trombonvägen.

Kallelse till fortsättning på ajournerat årsmöte

2023-03-23 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för fortsättning på det ajournerade årsmötet. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet. För att bli medlem kan du se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

För dig som är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.

Ajournerat årsmöte 2023

Vid årsmötet som hölls torsdag 2 mars beslutade mötet att ajournera det. Anledningen till detta var att mötet inte kunde godkänna förvaltningsberättelsen och krävde att styrelsen ser över denna för att kunna fortsätta mötet. Det enda som beslutades på mötet var att verksamhetsberättelsen kunde godkännas.

Fortsättning på det ajournerade mötet kommer hållas torsdag 23 mars kl. 19:00.

Kallelse till årsmöte 2023

2023-03-02 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för årets årsmöte. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet under vecka 6. Tillsammans med kallelsen delas också inbetalningskort ut för 2023. För att bli medlem kan du också se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

För dig som kanske är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.

Kallelse till årsmöte 2022

2022-09-08 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för årets årsmöte. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet under vecka 34. Tillsammans med kallelsen delas också inbetalningskort ut för 2022. För att bli medlem kan du också se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

Allt har blivit försenat i år pga. förlängd uthyrning av Åmynnesgården till Örnsköldsviks kommun för deras förskoleverksamhet.

För dig som kanske är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.

Ordförandeklubba

Åmynnesgården kan hyras igen

Då Örnsköldsviks Kommun börjar bli färdiga med den nya skolan i Köpmanholmen, så avvecklas förskoleverksamheten på Åmynnesgården.

Så från slutet av augusti 2022 kan vi börja hyra ut Åmynnesgården igen. Föreningen kan också börja återupprätta verksamheter efter ca två års uppehåll p.g.a. avsaknad av lokal samt pandemin som ställt till det med de flesta av våra verksamheter.

Så nu blickar vi framåt och hoppas på att vi snart kan vara lika aktiv som vi var före pandemin.

För att hyra Åmynnesgården hittar ni all information här. Glöm inte att kolla vår kalender ifall det redan skulle vara upptaget.

Årsmötet 2021 skjuts upp till hösten

Vi har idag på styrelsemötet beslutat att skjuta upp årsmötet till hösten. Bl.a. pga. pågående pandemi, men också pga. att Örnsköldsviks Kommun bedriver förskola där tills skolan i Köpmanholmen är återställd. Under tiden får vi inte själva vara i lokalen och står därmed för tillfället utan lokal.

Årsmötet skulle ägt rum i början av mars, men vi tror inte en digital lösning fungerar så bra för våra medlemmar utan hoppas att vi kan ha ett fysiskt möte i höst istället.

Ordförandeklubba

Uthyrning av Åmynnesgården inställd

Tillsvidare kommer uthyrning av Åmynnesgården inte vara möjlig, då Örnsköldsviks Kommun kommer bedriva förskola där från måndag 8 februari 2021.

Det är Köpmanholmens förskola Bryggan och avdelningen Rolingen som flyttar in.

Vi ställer naturligtvis upp och hjälper Nätrabygden vid sådana här kriser med branden i Köpmanholmenskolan.

Vi hoppas att barnen och pedagogerna ska trivas i vår lokal och trots omständigheterna få en trevlig vistelse.

Uppdatering

Tiden för renovering av Köpmanholmens förskola har dragit ut lite på tiden, vilket gör att vi fortsätter att låta kommunen bedriva förskola även en bit in på 2022.

colourful plastic toys in garden
Foto av Allan Mas på Pexels.com

Insamling till marschaller jul- och nyårsafton

Marschaller Åmynnesvägen

Denna jul kommer definitivt bli annorlunda för oss alla med rådande omständigheter. För att ändå få något ljus i mörkret så vill vi försöka behålla traditionen att lysa upp Åmynnet på jul- och nyårsafton genom en insamling till marschaller.

Pga. Covid-19 vill vi inte knacka dörr utan försöker istället samla ihop pengar genom bidrag via Swish alternativt bankgiro (märk betalningen “Marschaller”).

Skänk 40 kr eller valfritt bidrag så ska vi lysa upp Åmynnet även i år.

Alla intäkter går främst till marschaller och överskottet hjälper till med driftkostnaden på Åmynnesgården.

Tack för ditt bidrag!

Swish
123 547 69 81

Bankgiro
5481 3928

Tillfällig insamling till Bäverbadet – vår badstrand i Åmynnet

Bäverbadet

Vi skulle gärna vilja kosta på vår badstrand, Bäverbadet, som håller på att växa igen. Dels skulle vi vilja köpa mer sand, så vi får en lite större strand och dels så skulle det behöva röjas lite allmänt där.

Covid-19 har slagit rätt hårt mot vår uthyrningsverksamhet så vi har begränsade intäkter just nu. Därför vänder vi oss till er medlemmar och bybor för ett litet stöd för att kunna genomföra en upprustning av Bäverbadet.

Skänk valfritt bidrag så ska vi se till att vi får en fin badstrand igen! Vi behöver bara betala för sanden och inga transporter, så vi vill gärna passa på att köpa så mycket vi bara kan. Alla intäkter från denna insamling går oavkortat till badplatsen.

Tack för ditt bidrag!

Swish
123 547 69 81

Bankgiro
5481 3928