Lakfiskefestival

Åmynnets Intresseförening har hjälpt Nedre Nätraälvens FVOF att arrangera lakfiskefestival varje år i februari.

Trots sträng kyla emellanåt så brukar det samlas åtminstone ett 100-tal besökare i jakt på den stora fångsten.

För närvarande (sedan 2009) är arrangemanget ”lagt på is” för att laken ska ha en chans att växa till sig.

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-15101360-1