Socialt

Föreningen engagerar sig även socialt. Här ser du flöden direkt från våra konton på sociala medier. Bra för dig som inte har konto men ändå vill ta del av informationen.

Instagram

Facebook

Tyvärr har Facebook ändrat sin policy vilket gör att vi inte får visa information från sidan Åmynnets Intresseförening på Facebook, så du måste logga in på Facebook för att ta del av informationen. Trots detta går det att se flödet på vår bloggsida eller i botten av varje sida.

Vi har även grupper på Facebook. Offentlig grupp kopplad till sidan. Sluten grupp för betalande medlemmar. Den sistnämnda måste du ansöka om medlemskap i. Se till att du betalt medlemsavgift om vill gå med i gruppen.

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-15101360-1