Bo i Åmynnet

Att bo i Åmynnet är att vara nära till allt. Några få steg och du kan vandra i skogen eller vara nära Åmynnesfjärden som mynnar ut i havet.

Skolor och affärer är bara några kilometer bort, endera i Bjästa eller Köpmanholmen.

Föreningen jobbar för att samla byns innevånare i gemensamma aktiviteter och föra de boendes talan mot kommuner och andra instanser då man vill få till förändringar i närområdet. Det finns också en strävan att göra boendet i Åmynnet så trevligt och attraktivt som möjligt.

I Nätradalen är föreningsverksamheten ganska aktiv och det finns lokala föreningar i många av byarna runtomkring.