Bli medlem i föreningen

Åmynnets Intresseförening är allas förening – kanske främst boende i Åmynnet, men alla är välkomna!
Bli medlem nu för att förena Åmynnet över generationerna och bidra till en levande by som är trevlig och attraktiv att bo i.

Tillsammans hjälps vi åt att underhålla bl.a. vår elbelysta pulkbacke med grillplats och vår lilla badplats – Bäverbadet – i Åmynnesfjärden.

Vi har en föreningslokal som vi kan nyttja till verksamheter i föreningens regi samt hyra för privat bruk. Läs mer om föreningslokalen – Åmynnesgården.

Föreningen står också bakom många verksamheter för att försöka få ekonomi till att bl.a. behålla Åmynnesgården i vår ägo och samtidigt kunna hitta på evenemang för hela byn.

Hyresintäkterna för Åmynnesgården täcker inte driftkostnaden på långa vägar (med undantag för verksamhetsåren 2021/2022) och det är vår ambition att hålla ned hyresavgiften i rimlig nivå. Därför vädjar vi nu till dig att visa ditt stöd och bidra till vår förening. Alla frivilliga bidrag utöver medlemsavgiften är mycket välkomna!

Vi hoppas också på att fler vill engagera sig och gärna komma med idéer som hjälper till att öka gemenskapen och trivseln här i byn. Allt är möjligt – ingenting är omöjligt!

Medlemsavgift kan betalas via Bankgiro eller Swish®. Då avgiften täcker hela hushållet är det viktigt att vi får information om vilken adress avgiften avser.

Betala medlemsavgiften via bankgiro

Vid betalning lämna meddelande om namn/familj, gatuadress, postnr och ort samt ”Medlemsavgift ÅÅÅÅ” där ÅÅÅÅ är årtalet avgiften avser.

Betala medlemsavgiften via Swish®

Ange i meddelandet år avgiften avser samt hushållets gatuadress, postnummer och ort.

Årsavgiften för respektive år fastställs på föregående års årsmöte.

Avgift Familj/Hushåll och år200 kr (2024)
250 kr (2025)
Bankgiro5481-3928
Swish®123 547 69 81

När du betalat in din medlemsavgift, gå gärna med i vår slutna medlemsgrupp på Facebook. Tänk då på att svara på frågorna för gruppen.