Kallelse till årsmöte 2024

2024-03-14 kl. 19:00 Åmynnesgården

Då är det dags igen att välja styrelse till föreningen. Kallelser med föredragningslista delas ut i pappersform, till samtliga hushåll i Åmynnet under vecka 6. Tillsammans med kallelsen kommer också inbetalningskort för medlemsavgift 2024. För att bli medlem kan du också se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Det som avviker i år är att vi måste välja kassör på 1 år, vilket normalt sett inte görs, då ordförande och kassör ska väljas i en period om 2 år och samma år. Nu är det oundvikligt då vår nuvarande kassör hoppar av sitt uppdrag i förtid.

Om du önskar en fullständig kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta i så fall info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

För dig som kanske är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa, i korsningen till Trombonvägen.