Kallelse till fortsättning på ajournerat årsmöte

2023-03-23 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för fortsättning på det ajournerade årsmötet. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet. För att bli medlem kan du se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

För dig som är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.

Ajournerat årsmöte 2023

Vid årsmötet som hölls torsdag 2 mars beslutade mötet att ajournera det. Anledningen till detta var att mötet inte kunde godkänna förvaltningsberättelsen och krävde att styrelsen ser över denna för att kunna fortsätta mötet. Det enda som beslutades på mötet var att verksamhetsberättelsen kunde godkännas.

Fortsättning på det ajournerade mötet kommer hållas torsdag 23 mars kl. 19:00.