Ajournerat årsmöte 2023

Vid årsmötet som hölls torsdag 2 mars beslutade mötet att ajournera det. Anledningen till detta var att mötet inte kunde godkänna förvaltningsberättelsen och krävde att styrelsen ser över denna för att kunna fortsätta mötet. Det enda som beslutades på mötet var att verksamhetsberättelsen kunde godkännas.

Fortsättning på det ajournerade mötet kommer hållas torsdag 23 mars kl. 19:00.