Kallelse till fortsättning på ajournerat årsmöte

2023-03-23 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för fortsättning på det ajournerade årsmötet. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet. För att bli medlem kan du se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

För dig som är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.