Kallelse till årsmöte 2022

2022-09-08 kl. 19:00 Åmynnesgården

Det är tiden och platsen för årets årsmöte. Kallelser delas ut i pappersform till samtliga hushåll i Åmynnet under vecka 34. Tillsammans med kallelsen delas också inbetalningskort ut för 2022. För att bli medlem kan du också se här hur du går tillväga ifall du bor utanför orten.

Om du önskar en kallelse digitalt kan vi skicka den till dig. Kontakta info@amynnet.com och begär en kallelse. Enklast gör du detta via vårt kontaktformulär.

Allt har blivit försenat i år pga. förlängd uthyrning av Åmynnesgården till Örnsköldsviks kommun för deras förskoleverksamhet.

För dig som kanske är nyinflyttad så ligger Åmynnesgården på Fagottvägen 3, Bjästa.

Ordförandeklubba

Åmynnesgården kan hyras igen

Då Örnsköldsviks Kommun börjar bli färdiga med den nya skolan i Köpmanholmen, så avvecklas förskoleverksamheten på Åmynnesgården.

Så från slutet av augusti 2022 kan vi börja hyra ut Åmynnesgården igen. Föreningen kan också börja återupprätta verksamheter efter ca två års uppehåll p.g.a. avsaknad av lokal samt pandemin som ställt till det med de flesta av våra verksamheter.

Så nu blickar vi framåt och hoppas på att vi snart kan vara lika aktiv som vi var före pandemin.

För att hyra Åmynnesgården hittar ni all information här. Glöm inte att kolla vår kalender ifall det redan skulle vara upptaget.