Åmynnesgården kan hyras igen

Då Örnsköldsviks Kommun börjar bli färdiga med den nya skolan i Köpmanholmen, så avvecklas förskoleverksamheten på Åmynnesgården.

Så från slutet av augusti 2022 kan vi börja hyra ut Åmynnesgården igen. Föreningen kan också börja återupprätta verksamheter efter ca två års uppehåll p.g.a. avsaknad av lokal samt pandemin som ställt till det med de flesta av våra verksamheter.

Så nu blickar vi framåt och hoppas på att vi snart kan vara lika aktiv som vi var före pandemin.

För att hyra Åmynnesgården hittar ni all information här. Glöm inte att kolla vår kalender ifall det redan skulle vara upptaget.