Årsmöte 2020

Föreningen höll idag årsmöte. Mikael Ljung var inbjuden och godkändes som mötesordförande. Vi följde de punkter som är satta enligt våra stadgar, där bl.a. val av styrelsemedlemmar och i år ordförande gjordes. Då kassören valt att hoppa av sitt åtagande krävdes också ett extraval av kassör. Till ordförande för nästkommande två år omvaldes Peter Lundgren. Till kassör för nästkommande år (till ordinarie val av kassör) valdes Marie Bergqvist.

Ordförandeklubba

Styrelsen redovisade ett negativt resultat för 2019 men inte lika lågt som budget. Det är främst renoveringen med hjälp av Köpmanholmens Semesterstiftelse som inte kommit riktigt hela vägen. Bortsett från dessa renoveringspengar så har vi trots allt uppvisat ett bra resultat jämfört med budget. Något som står ut är att antalet medlemmar har ökat jämfört med tidigare år.

Efter redovisade verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse så godkände mötet ansvarsfrihet för styrelsen. När alla val av poster var genomförda togs en paus för fika, korv och allmänna diskussioner.

När det var avklarat fortsatte vi mötet och styrelsen redovisade sina aktiviteter för kommande år. Närmast i tid är valborg och fortsatt renovering på Åmynnesgården. Under sommaren blir det uppehåll för att sedan köra några aktiviteter under hösten också, bl.a. det uppskattade HamburgerracetHalloweendisco och Matstafetten. Även tisdagskul är tänkt att det ska komma igång igen efter renoveringarna och det är något som även årsmötet önskade.