Tisdagskul Hösten 2018

På styrelsemötet 26 augusti 2018 beslutade vi att vi gör ett uppehåll med Tisdagskul. Detta var p.g.a. att vi koncentrerade oss på renovering av Åmynnesgården. Då köket skulle byggas om var det inte lämpligt att samtidigt hålla igång Tisdagskul.

Vi planerade att dra igång Tisdagskul under våren, men då renoveringen inte var rikitgt klar så sköt vi upp Tisdagskul ytterligare. Vi tar nya tag hösten 2019.

Även hösten 2019 bestod av renovering, den här gången med att bygga en ny entré. Det gjorde att vi avvaktar ännu längre innan vi kan köra igång igen.

Tisdagskul hösten 2018