Bäverbadet

I Åmynnet finns en badplats som underhålls av Åmynnets Intresseförening och arrenderas av Örnsköldsviks Kommun, lokalt kallad Bäverbadet. Den ligger vid Åfjärden.

Bad

I anslutning till den lilla stranden finns grillring, vindskydd och flytbryggor. En bit ut i vattnet finns även en förankrad flytbrygga med bänk och bord.

All badning sker på egen risk!

Fiske

Det går också bra att fiska från bryggan så länge ingen badar, men det finns bättre ställen att använda för att fiska i Åfjärden. Se mer om fiskevatten hos Nedre Nätraälvens FVOF. Kontrollera om avgifter gäller för fiske hos Nedre Nätraälvens FVOF.

Karta

För att hitta till badplatsen åker du Åmynnesvägen och tar av mot Tangostigen, precis vid bron över Vabäcken i Åmynnet. I slutet av vägen finns en liten yta för parkering. Sista 50 metrarna går du en på mindre stig ut till stranden.

Simmaren visar var Bäverbadet är och P visar hur långt du kommer med bil.

Galleri